دیجیتال مارکتینگ

استراتژی دیجیتال مارکتینگ چیست؟چگونه یک کمپین دیجیتال مارکتینگ را راه اندازی کنیم؟

هیچ مشکلی وجود ندارد که در چشم انداز مدرن بخش بزرگی از استراتژی بازاریابی شما دیجیتال باشد. بیشتر مصرف کننده ها و کسب و کار ها در فضای آنلاین فعالیت می کنند و از طریق بازاریابی دیجیتال می توانیم آنها را به مخاطب و مشتری خود تبدیل کنیم و رفتار آنها را در فضای آنلاین…